Griptape longboard | Köp griptape online, bästa pr

Longboard griptape är mycket viktigt för att du ska få bra grepp. En grövre griptape ger generellt bättre grepp och grov griptape används när du åker downhill och slaidar mycket och behöver grepp för att hålla dig kvar på brädan. En mer finkornig griptape är mer lämplig när du kör freestyle, dancing och cruisear. Vi har bland annat griptape från Blood Orange, Vicious, Slipstream och Jessup i flera färger.