Chuckbuddies

Chuckbuddies är en figur som beroende på hur du böjer hens ben, armar och huvud gör olika trick när du kastar eller släpper hen utför olika hopp.