Randal trucks

Randal har varit med på banan länge och kända för sina fartstabila truckar Randal RII.